Borç Yapılandırması

BDDK tarafından 27.09.2016 tarih 29840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi “(…) kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre (…) kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde (…)  dokuz ay olarak uygulanır,” hükmünü amirdir. Düzenleme gereği geçmiş hesap dönemi (2015 yılı) itibariyle aidat borcu bulunan değerli üyelerimizin borçlarını kredi kartlarıyla dokuz(9) taksitte ödeyebilmeleri için gerekli altyapı sağlanmış olup başvuru için Üye İlişkileri Portalı kullanılabilmektedir. Borçlu durumdaki üyelerimize duyurulur.