Faaliyetlerimizi Güvenceye Aldık

Derneğimizin faaliyetleri ve üyelerine karşı sorumlulukları, ilgili sigorta poliçesinin limitleri dâhilinde uluslararası teminat altına alınmıştır.