Finduk Programı Başladı

Kadın üreticilerin eğitim yoluyla “Fındık tarımında çocuk işçiliğinin engellenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İyi ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları” konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Doğu Karadeniz’de Ordu, Batı Karadeniz’de Düzce ve Sakarya bölgelerindeki toplam beş(5) köyde yerleşik kadın üreticilere yönelik farkındalık oluşturulmasına dair Finduk: Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Engellenmesi Konusunda Eğitim Yoluyla Kadın Üreticiler Üzerinde Farkındalık Oluşturulması Programı projesi 20 Mart 2018 tarihinde başladı.