Genel Kurul Çağrısı

Dernekler mevzuatının amir hükümleri ve FİSA tüzüğünün on birinci (11) maddesi gereğince yönetim kurulunun 2019/001 sayılı kararı ile Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği II. Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 14.03.2019 Perşembe günü saat 08.00 ile 11.00 arasında dernek merkezinde; bu oturumda toplantı yeter sayısına erişilememesi halinde ise 24.03.2019 Pazar günü saat 11.00 ile 14.00 arasında Demonti Oteli Boreas Salonu, Esat Cad. Akay Yokuşu No:8 Çankaya Ankara adresinde toplanmasına karar verilmiştir.

FİSA II. Olağan Genel Kurulu Gündemi

  1. Hazirun tespiti ve dernek başkanının açılış konuşması
  2. Başkanlık divanı seçimi ve yetkilendirmesi
  3. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile mali raporun okunması
  4. Denetim kurulu raporunun okunması
  5. Yönetim kurulunun ibra oylaması
  6. Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
  7. Kapanış

Not: 24 Mart 2019 Pazar günü açık büfe brunch ikramı yapılacaktır.

Yönetim ve denetim kurullarına aday olmak isteyen değerli üyelerimizin Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Hakkında Yönetim Kurulu Kararını dikkatle incelemesini önerir; organ adaylıklarının 05.03.2019 tarihine dek fisa@fisa.org.tr adresine yapılması gerektiğini anımsatmak isteriz.

Tüm üyelerimize ilanen duyurulur.