III. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Yönetim Kurulu’nun 18.02.2022 tarih 003 sayılı kararıyla dernekler mevzuatının amir hükümleri ve FİSA tüzüğünün on birinci (11) maddesi gereğince Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği III. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıdaki gündemle 11.03.2022 Cuma günü saat 14.00’te dernek merkezinde; bu oturumda toplantı yeter sayısına erişilememesi halinde ise 20.03.2022 Pazar günü saat 11.00 ile 14.00 arasında Meymenet Lokantası, Portakal Çiçeği Sokağı 2/A Çankaya Ankara adresinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

 1. Açılış
 2. Divanı seçimi ve yetkilendirmesi
 3. Konsolide faaliyet raporunun özet sunumu
 4. Dernek organlarının ibra oylaması
 5. Tüzük değişikliklerinin oylanması
 6. Yönetmelik taslaklarının oylanması
  a. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik taslağı
  b. Sosyal Sorumluluk Politikasına İlişkin Yönetmelik taslağı
  c. Bilgilendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik taslağı
  d. İnsan Kaynakları ve Personel Tazminat Politikasına İlişkin Yönetmelik taslağı
 7. Yürürlükten kaldırılması önerilen 26.03.2016 tarihli düzenlemelerin oylanması
  a. Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin Tanımlanmasına Dair Genel Kurul Kararı
  b. Mülklere İlişkin Tasarruflar ve İktisadî Faaliyetlere İlişkin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine Dair Genel Kurul Kararı
  c. Aidatlar ve Sivil Toplum Faaliyetlerine İlişkin Büyük Konseye Yetki Devredilmesine Dair Genel Kurul Kararı
  d. Büyük Konseyin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 8. Yönetim kuruluna yetki verilmesi
  a. Derneğin uluslararası faaliyette bulunulması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
  b. Dernek adına taşınır ve taşınmaz malları alıp satmak, bina veya tesis inşa etmek/ettirmek, kira sözleşmeleri yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
 9. Dernek organlarının seçimi
 10. Kapanış

Anılan kararla Yönetim Kurulu’nun 13.02.2016 tarih 003 sayılı kararı uyarınca dernek organlarına adaylıkların 06.03.2022 Pazar günü saat 23.59’a dek fisa@fisa.org.tr adresine bildirilmesi uygun görülmüştür.

 • 2019-2021 Faaliyet Raporu erişime açılmıştır. (Güncelleme: 23.02.2022 TSİ 14.35)
 • Tüzük değişikliği önerileri ile yönetmelik taslaklarına bağlantılar üzerinden erişilebilmektedir.

20 Mart 2022 Pazar günü kahvaltı servisi eşliğinde düzenlenecek olan III. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda buluşmak üzere…

 

III. Olağan Genel Kurul Takvimi
19.02.2022 Genel Kurul Çağrısı
19.02.2022 Tüzük Değişikliği Önerilerinin Gerekçeleriyle Yayımlanması
19.02.2022 Yönetmelik Taslaklarının Yayımlanması
23.02.2022 Faaliyet Raporunun Erişime Açılması
06.03.2022 Organlara Adaylık Başvurusu için Son Tarih
09.03.2022 Adaylık Listelerinin Kesinleşmesi
10.03.2022 Organ Adaylarının İlan Edilmesi
10.03.2022 Oy Pusulalarının Basımı
10.03.2022 Hazirun Listesinin Kesinleştirilmesi
11.03.2022 Genel Kurul Toplantısı İlk Oturumu (Toplantı Nisabı Aranan)
20.03.2022 Genel Kurul Toplantısı (İkinci Oturum)


Durum Açıklamaları:

 • Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler (hazirun) listesi 10.03.2022 tarihinde kesinleştirileceğinden 09.03.2022 tarihine dek üyeliğe kabul edilenler genel kurula katılma hakkını haiz olacaktır.
 • FİSA Genel Kurul Toplantısı’na katılımda herhangi bir imtiyazlı hak bulunmamaktadır.
 • Dernek üyelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri değerlendirilerek gündem bu talepler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Kamu otoritesinin ve/veya derneğin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının herhangi bir gündem maddesi talebi olmamıştır.