Fikir ve sanatı temsil eden renkli iki el figürünün koruduğu dezavantajlı grupları temsilen yeşil noktadan oluşan logomuz, Mayıs 2017 döneminden itibaren kullanılmaktadır.

Çok sesliliğe ve farklılıklara işaret etmek üzere renk geçişleri içeren el figürleri, hem dezavantajlı grupları temsil eden hem de çevre duyarlığını çağrıştıran yeşil bir odak noktayı korumaktadır.

Logo kullanımı ve kurumsal kimlik ile ilgili ayrıntılar pdf belgesinde görüntülenebilmektedir.

Eski Logo

fisa-logoa

Ressam Narin İrem Kıran tarafından oluşturulan ve bilim, sanat, felsefe ve hukukun sembolik temsillerine yer veren, ilk olarak dirlik ve devamlılığı simgeleyen bir ağaç figüründen ibaret logomuz Mayıs 2017 dönemine dek kullanılmıştır. Sanatın temel dallarını temsilen yedi çizgiden oluşan ağaç gövdesinin toplam otuz dokuz yaprağa can verdiği; bilimin 9 ana dalı olan fizik, kimya, matematik, tıp, biyoloji, sosyoloji, siyaset, psikoloji ve antropolojinin yanı sıra 11 felsefe disiplini ve modern hukukun 19 dalı yapraklarla temsil edildiği bu logo, dezavantajlı gruplara odaklanılmasıyla birlikte yerini güncel logomuza bırakmıştır.