Program Önerisi

Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin Tanımlanmasına Dair Genel Kurul Kararı gözetilerek “Arapça Konuşan Sığınmacı Annelerin ve Belirli Meslek Elemanlarının Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Tanıma, Korunma, İlk Müdahale ve Yönlendirme Konusunda Bilgilendirilmesi” başlıklı bir proje hazırlanmış ve 2016-2017 Australian Aid kapsamındaki Doğrudan Yardım Programından(DAP) yararlanılmak üzere Avustralya Milletler Topluluğu’nun Ankara’daki Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Büyükelçiliği’ne sunulmuştur.