Üyelerimiz için Ücretsiz Hayat Sigortası

24-50 yaş arasındaki üyelerimiz ile 18-50 yaş arasındaki yakınları, bağışçılarımız ve bursiyerlerimiz için ameliyat risklerini teminat altına alan ücretsiz hayat sigortası ürününe ilişkin bilgilendirme sistemde kayıtlı e-posta adreslerine yapılmıştır. Bilgilendirme/kupon ulaşmayan istekliler derneğe bildirimde bulunmalıdır.