Yeni Yönetim Göreve Başladı

III. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nın ardından 21 Mart 2022’de ilk toplantısını gerçekleştiren III. Dönem Yönetim Kurulu, 2022-2025 arası stratejik hedefleri belirlemek üzere yola koyuldu.

Toplantıda alınan karara göre FİSA’yı ortaklıklarımız nezdinde temsil edecek yöneticiler ve sorumluluk alanları da belirlendi. Buna göre hukuk ve uyum süreçlerinden sorumlu üye olarak görev yapacak olan Aras Onur, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı nezdinde; örgütlenmeden sorumlu üye olarak görev yapacak olan Yeşim Tunç, CVILIS Türkiye nezdinde; yazılım ve bilgi teknolojilerinden sorumlu üye olarak görev yapacak olan Esen Süzer, STKYD nezdinde; üye ilişkileri ve merkezlerle koordinasyondan sorumlu üye olarak görev yapacak olan Melike Oral, IGLYO nezdinde; bilimsel ve sanatsal etkinliklerden sorumlu üye olarak görev yapacak olan Gökberk Oğuz ise TMK nezdinde derneğimizi temsil edecek.