Derneğimiz
(a) örgün öğrenimine devam eden öğrencilere öğrenim bursları
(b) ölçütleri karşılayan akademik çalışmaların yayım ve sunumu için mali destekler
(c) sanat yeteneği bulunan bireylere finans ve envanter desteği
sağlamaktadır.

Dezavantajlı Gruplar olarak gözetilen engellilercinsel azınlıklar, istisnaî halleri olmak üzere eski hükümlülerşiddet veya istismar mağdurlarıkimsesizler, dramatik/travmatik ani durum değişikliği sonrası ekonomik veya sosyopsikolojik güçlük yaşayanlar ile zorunlu eğitim çağındaki yetim ve öksüzlere burs ve destek önceliği tanınmaktadır.

İstanbul’da 1955 yılında doğan Ethem Seçkin, 1972 yılında TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesinde tamamlamıştır. 1978 yılında göreve başladığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 2001 yılında Emisyon ve Vezne Genel Müdür Yardımcısı olarak emekli olmuştur. Çalışma yaşamı boyunca pek çok başarıya imza atan Seçkin, Uluslararası Banknot Baskıcıları Konferansının Genel Sekreterliğini üstlenerek bu görevi Türkiye’ye getiren ilk isim olmanın gururunu taşımıştır. 2016 yazında zamansız vefatıyla başta ailesi ve yoldaşlık ettiği dostları olmak üzere pek çok kişiyi yasa boğarak sonsuzluğa uğurlanan Seçkin’in adı, yüksek öğrenimini almakta olan öğrenciler ile akademik çalışmalarını dünya çapında temsil edecek genç akademisyenlerin desteklenmesini odak almak üzere kurulan Ethem Seçkin Eğitim Fonu ile yaşatılmaktadır. FİSA’nın tüm öğrenim bursu faaliyetleri, 2018 yılı itibarıyla Ethem Seçkin Eğitim Fonu kapsamında yürütülmektedir.

Fona düzenli ya da tek seferlik bağışlarınızla destek olmak için Ethem Seçkin Eğitim Fonuna Kredi Kartıyla Bağış sayfasını kullanabilirsiniz.

Öğrenim Bursları

Geçici yönetim kurulunun 9 Ocak 2016 tarih 002 numaralı kararıyla burs faaliyetleri başlatılmış ve beher bursiyere aylık 200,00 Türk Lirası karşılıksız burs verilmesi kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulunun tensibiyle ihtiyaç sahiplerinin sağlık operasyonları ve medikal ürünlere erişimine destek olabilmek amacıyla gelen özel başvuruların değerlendirilmesi kararlaştırılmış ve bu amaçla sağlık destek fonu oluşturulmuştur.

Fon kapsamında 2017 yılı içerisinde 1.500,00 TL; 2018 yılı içerisinde ise 1.400,00 TL tutarında aynî yardım yapılmış; 850,00 TL ederinde tıbbî cihaz/protez desteği sağlanmıştır.