Derneğimiz örgün öğrenimine devam eden öğrencilere öğrenim bursları sağlamaktadır. Dezavantajlı Gruplar olarak gözetilen  özel gereksinimi olan bireyler, sığınmacı ve mülteciler, cinsel azınlıklar, AİHM veya Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanmaları ve hükümlerine ilişkin hak ihlali kararı verilmemiş olan yüz kızartıcı suçlar ile terör suçlarından hüküm giyenler hariç olmak üzere eski hükümlülerşiddet veya istismar mağdurları ve ayrımcılığa maruz kalanlara burs ve destek önceliği tanınmaktadır.

İstanbul’da 1955 yılında doğan Ethem Seçkin, 1972 yılında TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesinde tamamlamıştır. 1978 yılında göreve başladığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 2001 yılında Emisyon ve Vezne Genel Müdür Yardımcısı olarak emekli olmuştur. Çalışma yaşamı boyunca pek çok başarıya imza atan Seçkin, Uluslararası Banknot Baskıcıları Konferansının Genel Sekreterliğini üstlenerek bu görevi Türkiye’ye getiren ilk isim olmanın gururunu taşımıştır. 2016 yazında zamansız vefatıyla başta ailesi ve yoldaşlık ettiği dostları olmak üzere pek çok kişiyi yasa boğarak sonsuzluğa uğurlanan Seçkin’in adı, yüksek öğrenimini almakta olan öğrenciler ile akademik çalışmalarını dünya çapında temsil edecek genç akademisyenlerin desteklenmesini odak almak üzere kurulan Ethem Seçkin Eğitim Fonu ile yaşatılmaktadır. FİSA’nın tüm öğrenim bursu faaliyetleri, 2018 yılı itibarıyla Ethem Seçkin Eğitim Fonu kapsamında yürütülmektedir.

Fona düzenli ya da tek seferlik bağışlarınızla destek olmak için Ethem Seçkin Eğitim Fonuna Kredi Kartıyla Bağış sayfasını kullanabilirsiniz.

Öğrenim Bursları

Geçici yönetim kurulunun 9 Ocak 2016 tarih 002 numaralı kararıyla burs faaliyetleri başlatılmış ve beher bursiyere aylık 200,00 Türk Lirası karşılıksız burs verilmesi kararlaştırılmış; tutar, 2018 yılı itibarıyla 300,00 Türk Lirası olarak güncellenmiştir.

Yönetim Kurulunun tensibiyle ihtiyaç sahiplerinin sağlık operasyonları ve medikal ürünlere erişimine destek olabilmek amacıyla gelen özel başvuruların değerlendirilmesi kararlaştırılmış ve bu amaçla sağlık destek fonu oluşturulmuştur.

Fon kapsamında 2017 yılı içerisinde 1.500,00 TL; 2018 yılı içerisinde ise 1.400,00 TL tutarında aynî yardım yapılmış; 850,00 TL ederinde tıbbî cihaz/protez desteği sağlanmıştır.