TMK

Ocak 2017’de katılım daveti alan Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, 11.02.2017 tarih 017 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla daveti onaylayarak Türkiye Mülteci Konseyi jenerik ismiyle faaliyet gösteren Mültecilere Yardım Toplulukları Derneğine üye olmuştur. Konsey ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye Internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla işbirliği yürüten Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağına 2018 yılı Ocak ayında gözlemci üye statüsüyle katılmıştır. Ortaklık Ağı, çocuklara karşı şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmek üzere çalışır; çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır ve çalışmalarına yön verir. Ağ ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye Internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, LGBTİ gençlere ve öğrencilere yönelik Avrupa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ve merkezi Belçika’da bulunan IGLYO – Uluslararası LGBT+ Gençlik Örgütüne (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex (LGBTQI) Youth and Student Organisation) 2018 yılı Ocak ayında asil üye statüsüyle katılmıştır. 1984 yılında kurulan örgüt, LGBT+ gençlere yönelik hak savunuculuğu, eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerine odaklanmaktadır. Ağ ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye Internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.