cocugasiddet

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla işbirliği yürüten Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağına 2018 yılı Ocak ayında gözlemci üye statüsüyle katılmıştır. Ortaklık Ağı, çocuklara karşı şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmek üzere çalışır; çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır ve çalışmalarına yön verir. Ağ ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

IGLYO – Uluslararası LGBT+ Gençlik Örgütü

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, LGBTİ gençlere ve öğrencilere yönelik Avrupa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ve merkezi Belçika’da bulunan IGLYO – Uluslararası LGBT+ Gençlik Örgütüne (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex (LGBTQI) Youth and Student Organisation) 2018 yılı Ocak ayında asil üye statüsüyle katılmıştır. 1984 yılında kurulan örgüt, LGBT+ gençlere yönelik hak savunuculuğu, eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerine odaklanmaktadır. Ağ ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Mülteci Hakları Koordinasyonu 1

Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK)

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, FİSA Çocuk Hakları Merkezinin 2020 yılında gözlemci statüsüyle katıldığı İnsan Hakları Ortak Platformunun (İHOP) çalışma ağı olan Mülteci Hakları Koordinasyonuna (MHK) 2024 yılı Mart ayında tam üye statüsü daveti alarak üye olmuştur. Mültecilerin insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda ortak politika oluşturma ve savunuculuk yapma üzerine oluşturulan sivil toplum ağı ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Sivil Toplumda Kurumsal Yön. ve Der. Derneği

2017 yılında kurulan ve 2021 yılındaki genel kurul toplantısının ardından güncel unvanını alan Sivil Toplumda Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Derneği (STKYD), uluslararası ve ulusal mevzuat ve ilkelerin öngördüğü esaslara uygun olarak sivil toplum kuruluşları ve aktörlerine kurumsal yönetim konusundaki çalışmaları aktararak sivil toplum kuruluşlarının adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir biçimde yönetilmesine katkı sağlamayı ve sivil toplumda değerlendirme ve derecelendirme esaslarının uygulanarak yaygınlaştırılmasını temin etmeyi amaçlamaktadır. FİSA, Nisan 2021’de STKYD’ye katılmıştır.

Türkiye Mülteci Konseyi

Ocak 2017’de katılım daveti alan Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, 11.02.2017 tarih 017 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla daveti onaylayarak Türkiye Mülteci Konseyi jenerik ismiyle faaliyet gösteren Mültecilere Yardım Toplulukları Derneğine üye olmuştur. Konsey ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.