Bu bölümde özetlenen hususlarda ayrıntılı bilgi almak için FİSA tüzüğüne erişmenizin daha sağlıklı olacağını hatırlatmak isteriz. Tüzük gereği derneğe üye olmak isteyen ve mevzuatın öngördüğü diğer koşulları taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

 • Üyelik başvuru tarihi itibariyle yirmi dört(24) yaşını doldurmuş olmak
 • Fiil ehliyetine ve medeni haklara sahip olmak
 • Özgür, ahlâklı, akil ve aydın olmak
 • En az lise veya dengi öğretim kurumlarından mezun olmak
 • Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda gönüllü çalışmayı amaç edinerek kabul etmek
 • Dernek üyelerinden en az ikisinin referansını haiz olmak

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin üyeliği için ise yukarıda sıralanan şartlara ek olarak Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olma şartı gözetilmektedir. Öte yandan tüzel kişiler derneğe üye kaydedilememektedir.

Üye Ödentileri

Üyelerden tek sefere mahsus olmak üzere giriş aidatı alınmaktadır. Dernek tüzüğü uyarınca giriş aidatı, ilgili takvim yılında uygulanan aylık brüt asgari ücretin yüzde dördünden (%4) az, yüzde yirmisinden (%20) fazla olmamak kaydıyla her takvim yılı için yönetim kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. 2024 takvim yılı için giriş aidatı 1.000,00 TL olarak uygulanmaktadır.

Ödeme Kanalları

FİSA kuruluş ilkeleri gereği nakit tahsilat yapmamakta, her türlü aidat ve bağışları yalnızca banka kanalıyla kabul edebilmektedir. Gelirlerinin %97’sini kredi kartı aracılığıyla tahsil etmekte olan FİSA, üyelerini kredi/banka/DEBIT kartlarıyla ödeme yapmaları için teşvik etmektedir. Aidat ve/veya düzenli bağışlarını kredi kartıyla ödemek isteyen üyelerimizin Kredi Kartıyla Aidat Ödeme Formunu doldurarak dernek yönetimine iletmeleri yeterlidir.

Dernek aidatları ve bağışlar için aşağıdaki kanallardan birini tercih edebilirsiniz.


Kredi Kartıyla

Üyelerimiz, aidat ödemeleri için Kredi Kartı ile Aidat Ödeme Formunu doldurarak dernek yönetimine iletebilmektedir.

Üyelerimiz ve üyemiz olmayan destekçilerimizin Kredi Kartı ile Bağış Talimatını doldurarak dernek yönetimine iletmeleri yeterlidir.


EFT/Havale Yoluyla

Banka hesabınızdan EFT ile transfer yaparak FİSA’ya bağışta bulunabilir, aidat ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 31.03.2005 tarih 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin otuz sekizinci (38) maddesi uyarınca, bankalar aracılığı ile yapılan ödemeler için banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi / makbuz yerine geçmektedir.

EFT ile katkıda bulunmak istiyorsanız aşağıda bilgileri yazılı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Açıklama kısmına öncelikle “Giriş Aidatı” ya da “Bağış” yazmayı unutmayınız.

 • Hesap Sahibi : Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği
  Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yıldız/Ankara Şb.
  IBAN : TR79 0020 5000 0191 1371 5000 01
 • Hesap Sahibi : Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği
  Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şb.
  IBAN: TR48 0021 0000 0004 9921 0000 01

FİSA, kuruluş amaçları arasında yer aldığı üzere mesleki deneyimlerin paylaşılması ve sosyal yaşam ile üyeleri arasındaki bağ ve emel birliğinin geliştirilmesi erekleri için üyelerine özel fayda ve imkânlar sunmaktadır.

Vefat, Sakatlık ve Cenaze Yardımı

Derneğimiz asil üyelerinin ve yakınlarının ani ve harici bir hadisenin tesiriyle kendi iradeleri dışında (kaza sonucu) ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalması neticesinde üyelerimize ya da yakınlarına yardımda bulunmaktadır. Üyelerimizin vefatı halinde kanuni varislerine 75.000,00 TL, yakınlarının vefatı halinde ise üyelerimize 15.000,00 TL tutarında yardım sağlanmaktadır. Bu kapsamda dernek üyelerinin eşleri, anne ve babaları ile çocukları “üye yakını” olarak kabul edilmekte; “eş” ifadesi ise üyenin T.C. mevzuatı ya da dünya üzerinde herhangi bir ülkedeki evlilik, yasal birliktelik, ortak yaşam beyanı gibi belgelenebilir medeni birliktelik halleri uyarınca eş ya da partnerini kapsamaktadır. Derneğimiz adına 1 Kasım 2023 – 1 Kasım 2024 döneminde gig | GULF Sigorta tarafından işletilen ve Aralık 2022 itibarıyla toplam fon büyüklüğü 744.000,00 TL olan bu yardım havuzunun geçerlik şartlarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz:

01.11.2023 – 01.11.2024
Arasında Yürürlük Arz Eden Geçerlik Şartları

01.11.2022 – 01.11.2023
Arasında Yürürlük Arz Eden Geçerlik Şartları

01.11.2021 – 01.11.2022
Arasında Yürürlük Arz Eden Geçerlik Şartları

01.11.2020 – 01.11.2021
Arasında Yürürlük Arz Eden Geçerlik Şartları

01.11.2019 – 01.11.2020
Arasında Yürürlük Arz Eden Geçerlik Şartları

01.11.2018 – 01.11.2019
Arasında Yürürlük Arz Eden Geçerlik Şartları

01.11.2017 – 01.11.2018
Arasında Yürürlük Arz Eden Geçerlik Şartları

01.11.2016 – 01.11.2017
Arasında Yürürlük Arz Eden Geçerlik Şartları