Tam Adı : 6 Şubat Depremleri Sonrasında Çocuklar için Psikososyal Destek – Adıyaman
Açıklama : 6 Şubat Depremleri sonrasında Adıyaman Yenimahalle bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler koordinasyonunda oluşturulan konteyner kent alanında çocukların maruz kaldığı travmatik yaşantının etkisini en aza indirmek amacıyla psikososyal ilk yardım ve psikososyal destek çalışmaları yürütülmesi
Program Ortakları : (1) Sivil Toplum için Destek Vakfı
(2) Birleşik Krallık merkezli Turkey Mozaik Foundation
(3) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
Yararlancılar :
Toplam Bütçe : 4.828.468,98 Türk Lirası
Toplam Bütçe (TL) : 4.828.468,98 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 09.05.2023
Tamamlanma Tarihi :
Durumu : Devam ediyor.
Tam Adı : Çocuklarla Çalışma İlkeleri Rehberi
Açıklama : Kız çocukların güçlenmesi için kız çocukların ihtiyaçları, karşılaştıkları engeller ve çözümlere dair bilgi üretmek, bu bilgiler ışığında savunuculuk yapmak ve çocukları güçlendirici araştırma yöntemleri geliştirmek için oluşturulan Araştırma Destek Topluluğunun çocuk katılımı ekseninde yapacağı çalışmalara temel oluşturmak
Program Ortakları : Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Yararlancılar :
Toplam Bütçe : 72.000,00 Türk Lirası
Toplam Bütçe (TL) : 72.000,00 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 01.12.2022
Tamamlanma Tarihi : 01.10.2023
Durumu : Tamamlandı.
Tam Adı : Çocuklar için Adalet
Açıklama : Çocukların maruz kaldığı ve sistematik olarak görünür olan ya da olmayan hak ihlallerinin izlenmesi, raporlanması ve cezasızlıkla mücadele edilmesi
Program Ortakları : (1) Türkiye İnsan Hakları Vakfı
(2) Avrupa Birliği
Yararlancılar :
Toplam Bütçe : 58.702,00 Euro
Toplam Bütçe (TL) : 1.064.032,452 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 01.09.2022
Tamamlanma Tarihi :
Durumu : Devam ediyor.
Tam Adı : Mültecilerin Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Sağlanan Psikososyal Desteklere Erişimi Araştırması
Açıklama : Sığınmacı, mülteci, geçici koruma altındaki bireylerin Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan psikososyal desteklere erişimine ilişkin toplumsal cinsiyet ve çocuğun yüksek yararı odaklı araştırma raporu yayımlanması
Program Ortakları : (1) Türkiye Mülteci Konseyi adına İGAM
(2) Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
Yararlancılar :
Toplam Bütçe : 90.532,50 Türk Lirası
Toplam Bütçe (TL) : 90.532,50 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 01.02.2022
Tamamlanma Tarihi : 15.08.2022
Durumu : Tamamlandı.
Tam Adı : Çocuk Hakları Krizi Değil! Yerel Yönetimler için Çocuk Hakları Temelli Kriz Yönetimi
Açıklama : Yerel yönetimlerin olağan koşulların yanı sıra çeşitli kriz durumlarında da çocukların yaşam, sağlık, eğitim, barınma, beslenme, katılım hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin yerine getirilmesini sağlayıcı, ihlalleri önleyici yerel politikalar ve uygulamalar geliştirmesi
Program Ortakları : (1) Sivil Toplum için Destek Vakfı
(2) Birleşik Krallık merkezli Turkey Mozaik Foundation
Yararlancılar :
Toplam Bütçe : 90.000,00 Türk Lirası
Toplam Bütçe (TL) : 90.000,00 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 05.11.2021
Tamamlanma Tarihi : 15.12.2022
Durumu : Tamamlandı.
Tam Adı : Meslek Liselerinde Çocukların Maruz Kaldıkları “İş Kazalarının” İzlenmesi ve Raporlanması
Açıklama : Meslek liselerinde iş ve ürün üreten liseli çocuklar ile görevli öğretmenlerin üretim faaliyetleri sırasında maruz kaldıkları iş kazalarının izlenmesi, gördükleri zararların raporlanması
Program Ortakları : WEglobal S.r.l (Etkiniz AB Programı)
Yararlancılar :
Toplam Bütçe : 31.450,00 Türk Lirası
Toplam Bütçe (TL) : 31.450,00 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 11.01.2021
Tamamlanma Tarihi : 30.11.2021
Durumu : Tamamlandı.
Tam Adı : Çocuk Hakları Merkezinin Güçlendirilmesi
Açıklama : FİSA Çocuk Hakları Merkezinin güçlendirilmesi,  yeniden yapılandırılması, hedef ve amaçlarının güncellenmesi ile kurumsal sürdürülebilirliğinin sağlanması
Program Ortakları : The Foundation Internationale pour les Défenseurs des Droits de L’Homme (Belçika merkezli Uluslararası İnsan Hakları Savunucuları Vakfı)
Yararlancılar :
Toplam Bütçe : 353.890,00 Türk Lirası
Toplam Bütçe (TL) : 353.890,00 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 01.01.2021
Tamamlanma Tarihi :
Durumu : Devam ediyor.
Tam Adı : Çocuğa Yönelik Ayrımcılığa Karşı Stratejik Yaklaşım
Açıklama : Türkiye’de çocuğa yönelik ayrımcılığa karşı ilgili tüm öznelerle etkili stratejik yaklaşım geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çocuğa yönelik stratejik atölyelerin düzenlenmesi; çocuğa yönelik strateji setinin hazırlanması ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi
Program Ortakları : (1) Sivil Toplum için Destek Vakfı
(2) Birleşik Krallık merkezli Mozaik Foundation
Yararlancılar : 12 çocuk, 12 ebeveyn, 12 medya mensubu, 12 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 12 ilgili meslek mensubu
Toplam Bütçe : 66.000,00 Türk Lirası
Toplam Bütçe (TL) : 66.000,00 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 01.03.2020
Tamamlanma Tarihi : 31.07.2021
Durumu : Tamamlandı.
Tam Adı : Yerel Yönetimlere Çocuk Katılımı
Açıklama : Çocukların, ihtiyaç ve isteklerini belirleyerek 2019 Mart dönemindeki yerel yönetimler seçimlerinde göreve gelmiş olan yöneticilere yönelik yönetişim politikaları geliştirilmesi ve çocuk hakları ve katılımı konusunda politika metni oluşturması amacıyla çocuk çalıştayı yapılması
Program Ortağı : (1) Uluslararası Çocuk Merkezi
(2) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Yararlancılar : 14-17 yaş aralığındaki 20 çocuk
Toplam Bütçe : 12.800,00 Türk Lirası
Toplam Bütçe (TL) : 12.800,00 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 08.07.2019
Tamamlanma Tarihi : 13.02.2020
Durumu : Tamamlandı.
Tam Adı : Çocuk İşçiliğine Sıfır Tolerans
Açıklama : Fındık taramında görev alan ve dünya devi üreticilerin aksi protokollerine rağmen üretim zincirinde rolü bulunan çocuklara ilişkin belgesel hazırlanması yoluyla farkındalık oluşturulması
Program Ortağı : WeMove Europe SCE mbH
Yararlancılar :
Toplam Bütçe : 7.360,00 Avro
Toplam Bütçe (TL) : 46.518,88 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 26.07.2019
Tamamlanma Tarihi : 26.12.2019
Durumu : Tamamlandı.
Tam Adı : Çocuklara, Kadınlara ve Yerel Medyaya Yönelik Çocuk İşçiliği, Toplumsal Cinsiyet, İşçi Sağlığı Politikaları Konusunda Güçlendirme Programı
Açıklama : Fındık taramında rolü bulunan çocuk, ebeveyn ve yerel medya aktörlerinin bilinçlendirilmesi amacıyla Doğu Karadeniz’de Ordu ve Giresun, Batı Karadeniz’de Düzce bölgelerindeki okullar ile yerel basın mensuplarında farkındalık oluşturulması
Program Ortağı : OLAM Progıda 
Yararlancılar :
Toplam Bütçe : 45.000,00 Türk Lirası
Toplam Bütçe (TL) : 45.000,00 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 19.11.2018
Tamamlanma Tarihi : 30.04.2019
Durumu : Tamamlandı.
Tam Adı : Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Engellenmesi Konusunda Eğitim Yoluyla Kadın Üreticiler Üzerinde Farkındalık Oluşturulması Programı
Açıklama : Kadın üreticilerin eğitim yoluyla “Fındık tarımında çocuk işçiliğinin engellenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İyi ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları” konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Doğu Karadeniz’de Ordu, Batı Karadeniz’de Düzce ve Sakarya bölgelerindeki toplam beş(5) köyde yerleşik kadın üreticilere yönelik farkındalık oluşturulması
Program Ortakları : (1) Fair Labor Association (ABD merkezli Adil İşgücü Derneği)
(2) ABD Çalışma Bakanlığı
Yararlancılar : 147 anne, 140 çocuk
Toplam Bütçe : 13.701,33 Amerikan Doları
Toplam Bütçe (TL) : 60.992,17 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 20.03.2018
Tamamlanma Tarihi : 31.05.2018
Durumu : Tamamlandı.
Tam Adı : Çocuk Hakları Atölyesi – I
Açıklama : Psikoloji, sosyal hizmetler, psikolojik danışma ve rehberlik ile çocuk gelişimi meslek elemanları/adaylarının çocuğun insan hakları konusunda hak temelli yaklaşım edinmesi eğitimlerinin düzenlenmesi
Program Ortağı : Sivil Toplum için Destek Vakfı
Yararlancılar : 16 Yetişkin
Toplam Bütçe : 35.600,00 Türk Lirası
Toplam Bütçe (TL) : 35.600,00 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 21.12.2017
Tamamlanma Tarihi : 21.04.2018
Durumu : Tamamlandı.
Tam Adı : Disiplinlerarası Bakışla LGBTİ Araştırma Programı
Açıklama : Türkiye’deki LGBT yaşamına ilişkin sosyoloji, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, hukuk, tıp, iletişim, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve sosyal hizmetler alanlarında inceleme ve araştırmalar yürütülmesi
Program Ortağı : Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Yararlancılar :
Toplam Bütçe : 9.994,00 Türk Lirası
Toplam Bütçe (TL) : 9.994,00 Türk Lirası
Başlangıç Tarihi : 08.05.2017
Tamamlanma Tarihi : 06.11.2017
Durumu : Tamamlandı.