Finduk – Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Engellenmesi Konusunda Eğitim Yoluyla Kadın Üreticiler Üzerinde Farkındalık Oluşturulması Programı

Kadın üreticilerin eğitim yoluyla “Fındık tarımında çocuk işçiliğinin engellenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İyi ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları” konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Doğu Karadeniz’de Ordu, Batı Karadeniz’de Düzce ve Sakarya bölgelerindeki toplam beş(5) köyde yerleşik kadın üreticilere yönelik farkındalık oluşturulması

Program Ortağı: Fair Labor Association (ABD merkezli Adil İşgücü Derneği)

Doğrudan Yaralanıcı: 147 anne ve 140 çocuk

Durumu: Tamamlandı.

Çocuk Hakları Atölyesi

Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ile Çocuk Gelişimi Meslek Elemanları/Adaylarının Çocuğun İnsan Hakları Konusunda Hak Temelli Yaklaşım Edinmesi Eğitimleri

Program Ortağı: Sivil Toplum için Destek Vakfı

Katılımcı Kontenjanı: On altı(16) kişi

Durumu: Tamamlandı.