Ankete Katılın

Mülteciler ve iltica ile ilgili politika oluşturma konusunda temel önceliklerin ne olduğuna ilişkin Türkiye Mülteci Konseyi tarafından hazırlanan Uluslararası Bir Politika İstişaresi Anketini bu bağlantıdan 25 Ocak 2018 tarihine dek doldurarak sürece katkıda bulunabilirsiniz.