Bütçemizi Dörde Katladık

2015 yılında 9.350,00 TL olan bütçemiz, kesin olmayan resmi verilere göre 2016 yılında %262,28 oranında artarak 33.873,13 TL’ye ulaşmış; amaçlar doğrultusunda yapılan giderlerin tüm giderler içindeki oranı %68,74 olarak gerçekleşmiştir. Kesin veri ve bilgiler yasal süresi içinde üyelerimize ve kamu otoritesine bildirilecektir. Üyelerimiz ve bağışçılarımıza destekleri için teşekkür ederiz.