Derneğimiz tarafından STDV’nin destekleriyle, çocuk haklarının gerçekleştirilmesine katkı sunmak ve uzmanlığın çocuk hakları bakış açısıyla buluşturulmasıyla ortaya çıkacak çocuğun yüksek yararına hizmet eden bir yaklaşım oluşturmak amacıyla Çocuk Hakları Atölyesi düzenlenmiştir.

Program kapsamında Şubat – Mart 2018 döneminde (i) psikoloji, (ii) sosyal hizmet, (iii) psikolojik danışma ve rehberlik ile (iv) çocuk gelişimi alanından isteklilere sekiz(8) haftalık bir eğitim programı uygulandı. Toplamda on altı(16) uzman/uzman adayına verilecek eğitimler için isteklilerin doğrudan çocuklarla çalışıyor ya da çocuklarla çalışma motivasyonu taşıyor olması kriteri gözetilerek dört meslek grubundan eşit sayıda katılımcı kabul edilmesine özen gösterildi. Ayrıca bu katılımcılarla derneğimizin devam eden çalışmalarında da çocuk hakları alanında işbirliği içinde çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir. Program, çocuklarla ilgili çalışan ve yukarıda anılan meslek gruplarının yeni (2017) mezun olmuş meslek elemanları ile üniversitelerin ilgili bölümlerinin son sınıflarında okuyan öğrencilerin başvurusuna açılmıştı.

Çocuk Hakları Atölyesi kapsamında

(a) ilgili meslek elemanlarının/öğrencilerinin çocuğun insan hakları konusunda hak temelli bir yaklaşıma sahip olması,
(b) bilgi, beceri, tutum, davranış ve donanımın insan ve çocuk haklarını temel alır şekilde geliştirilmesine destek olunması,
(c) geniş anlamda çocuk hakları hareketine (ilgili tüm aktörler) ve çabasına yeni kişiler kazandırılması

hedeflemektedir.

İçerikte yer verilen bazı başlıklar şöyle:

  • Çocuk ve Çocukluk, Çocukluk Tarihçe ve Değişim, Çocuk Gelişim Dönemleri,
  • İnsan Onuru, İnsan Hakları, Çocuk Hakları ve Felsefesi, Hak-İnsan Hakları, Hakların Hayata Geçirilmesinde Devlet ve Sorumlulukları, İnsan Hakları ve Tolerans, Hak Temelli Yaklaşım,
  • Hak Sahibi ve Sorumluluk Sahibi Olma, Çocuk Hakları Tarihsel Gelişimi, Dünya’da ve Türkiye’de Durum,
  • BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; Maddeler, Tanımlamalar, Sınıflamalar, Genel Yorumlar, Ayrımcılığın Kökenleri ve Mağdur Gruplar, Ayrımcılık Yasağı, Katılım İlkesi, Katılım, Demokrasi,
  • Aktif Yurttaşlık, Yaşam ve Gelişme, Çocuğun Yüksek Yararı, Çocuk Haklarına Dayalı Çocuk Dostu Uygulamalar, Çocuk Hakları Savunuculuğu,
  • Çocuk Koruma Mekanizmaları, Çok Disiplinli Yaklaşım, Çocuklarla Çalışmada Etik İlkeler vb.

Söz konusu eğitim içeriğinde hak ihlallerinin izlenmesi ve raporlanması ile birlikte savunu araçlarına da değinildiğinden eğitimler tamamlandıktan sonra katılımcıların izleme süreçleri takip edilerek kendilerine süpervizyon sağlanmaktadır.

1 Şubat 2018 – 31 Mart 2018 döneminde cumartesi ve pazar günleri 10.00 – 16.00 saatleri arasında Ankara’da ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler Nisan 2018 itibarıyla tamamlandı.