Program Önerisi

Ergenlik çağındaki ortopedik engellilere sanat okuryazarlığı eğitim ve seminerlerinin verilmesi resim, müzik, tiyatro ve sinema sanatlarının yaratım süreçlerine ilişkin haftalık seminer ve çalıştaylar ile 13-19 yaş aralığında ortopedik engelli bireylerin sanatsal faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan SES-RENK-HAREKET isimli projemiz T.C.İçişleri Bakanlığı’nın destek ve onaylarına sunuldu.