Yeni Görev: Sekretarya

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı V. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Ağın on yıllık öz değerlendirme sürecinin çıktıları, protokol değişiklikleri ve 2022-2024 dönemi stratejik hedeflerinin görüşüldüğü toplantıda yürütme kurulu ve sekretarya seçimleri de düzenlendi.

2019-2022 döneminde yürütme kurulunda yer alan ve Üye Değerlendirme Kurulu Üyesi olarak görev yapan derneğimiz, 2024 yılına dek Uluslararası Çocuk Merkezi ve Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile birlikte sekretaryaya seçilerek yürütme kurulundaki görevini yeni dönem üyelerine devretti.

Yapılan protokol değişikliği sonrası Ortaklık Ağının yeni dönem yürütme kurulu, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Göç ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Rengarenk Umutlar Derneği, Sosyal İklim Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ile Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneğinin yer aldığı 9 üyeden oluştu.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Sekretaryasına ise Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği ve Uluslararası Çocuk Merkezi seçildi. FİSA, 2017 yılından bu yana üyesi olduğu Ortaklık Ağında Temmuz 2022 döneminden itibaren FİSA Çocuk Hakları Merkezi ile temsil edilecek.