%102,30 Oranında Büyüdük

2016 yılında 33.873,13 TL olan bütçemiz, kesin olmayan resmi verilere göre 2017 yılında %102,30 oranında artarak 68.525,14 TL’ye ulaşmış; amaçlar doğrultusunda yapılan giderlerin tüm giderler içindeki oranı %57,38 olarak gerçekleşmiştir. Kesin veri ve bilgiler yasal süresi içinde üyelerimize ve kamu otoritesine bildirilecektir. Üyelerimiz, bağışçılarımız ve program ortaklarımıza destekleri için teşekkür ederiz.