I. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu

Sponsorluk desteği sunduğumuz I. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu, 3 Mart 2018 tarihinde Başkent Üniversitesinde düzenlenecek. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: SMPSS.