Kriz Yönetimi Programı

Yerel yönetimlerin olağan koşulların yanı sıra çeşitli kriz durumlarında da çocukların yaşam, sağlık, eğitim, barınma, beslenme, katılım hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin yerine getirilmesini sağlayıcı, ihlalleri önleyici yerel politikalar ve uygulamalar geliştirmesi amacıyla Sivil Toplum için Destek Vakfının destekleriyle Çocuk Hakları Krizi Değil! Yerel Yönetimler için Çocuk Hakları Temelli Kriz Yönetimi programı 05.11.2021 tarihinde başlatıldı.