Ergenlik çağındaki ortopedik engellilere sanat okuryazarlığı eğitim ve seminerlerinin verilmesi resim, müzik, tiyatro ve sinema sanatlarının yaratım s...