Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin Tanımlanmasına Dair Genel Kurul Kararı gözetilerek “Arapça Konuşan Sığınmacı Annelerin ve Belirli Me...

Ergenlik çağındaki ortopedik engellilere sanat okuryazarlığı eğitim ve seminerlerinin verilmesi resim, müzik, tiyatro ve sinema sanatlarının yaratım s...